Sochy v parku

Sochy v parku

V centrální části obce se nacházejí 4 zajímavé sochy. Dvě jsou umístěny v nice domů č.p 60 je to socha sv. Floriána a v nice domu č.p. 5 se jedná o madonu s dítětem. Autoři ani stáří soch nejsou známí, byť se dá předpokládat, že pochází z druhé poloviny 18.stol.

Socha sv. Floriána

Samostatně stojící asi 3,5 m vysoká pískovcová skulptura. Půdorysně křížový postament se skládá z masivního soklu (část je dnes pod úrovní terénu) a dříku, který má po stranách protáhlá volutová, ornamentálně zdobená křídla. V čelní části reliéf erbu Salm-Neuburgů se dvěma helmy s klenoty. Na zadní straně dříku reliéf dělené kartuše, v horní části s dvěma lososy, v dolní s vinným hroznem, nad kartuší okřídlená hlavička. Profilovaná římsa nese nízký plint, na němž stojí v kontrapostu pravé nohy skulptura světce v tradičním ikonografickém pojetí v antikizující zbroji, korouhev drží v levé a džber v pravé ruce hasí hořící dům. Na přední straně soklu nápis kapitálou a kurzívou s chronogramem: HIC stat perqVeM/další řádky pod terénem, podle zápisu v evidenční kartě z roku 1966 pokračuje nápis: OPPIDI HIC COLAE IVIT AB IGNE STANT. Na zadní straně rovněž nápis kapitálou a kurzívou s chronogramem: StathIC....... další řádky pod terénem. Podle revize z roku 1971 je pod nápisem na přední straně soklu letopočet 1766.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Samostatně stojící, asi 4 m vysoká pískovcová skulptura. Půdorysně křížový postament se skládá z masivního soklu, který přechází profilovaně v dřík, jenž má po stranách protáhlá volutová, střapci zdobená křídla. V čelní části reliéf sdruženého erbu Salm-Neuburgů: dvou lososů a dvou gryfů s kořistí. Profilovaná římsa nese nízký plint, na němž stojí v kontrapostu levé nohy skulptura světce v tradičním provedení s křížkem v náručí pravé ruky, s biretem v levé ruce u boku. Nad hlavou má kovovou svatozář s hvězdičkami. Kolem sochy je asi 1m vysoký železný ozdobný plot.

Fotografie
Sochy v parku
Sochy v parku
Sochy v parku
Sochy v parku