Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie

Současná podoba poutního kostela Navštívení Panny Marie je výsledkem barokní přestavby menšího kostela zbudovaného v létech 1602-1604 baronem Kryštofem z Maltic. Plány pro přestavbu vypracoval slezký architekt Felix Antonín Hammerschmidt. Slavnostní svěcení se uskutečnilo 14.září 1777 vratislavským biskupem Filipem Gotthardem Schaffgostschem. Obraz na hlavním oltáři, představující výjev ze života Panny Marie, je dílem Ignácem Raabem. V prosklené skříňce nad oltářem, je umístěna pozdně gotická soška Madonny s Ježíškem (kopie), z dílny krakovského mistra Vita Stvoše.

Fotografie
Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Navštívení Panny Marie