Zajímavá místa v Bílé Vodě

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie

Současná podoba poutního kostela Navštívení Panny Marie je výsledkem barokní přestavby menšího kostela zbudovaného v létech 1602-1604 baronem Kryštofem z Maltic. Plány pro přestavbu vypracoval slezký architekt Felix Antonín Hammerschmidt. Slavnostní svěcení se uskutečnilo 14.září 1777 vratislavským biskupem Filipem Gotthardem Schaffgostschem. Obraz na hlavním oltáři, představující výjev ze života ... (více)

Hřbitov - kulturní památka

Hřbitov - kulturní památka

V roce 2000 byl prohlášen za kulturní památku. Hřbitov je místem posledního odpočinku asi sedmi set řádových  sester. Je zde hrobka rytmistra Ludvíka hraběte d'Ambly, společný hrob obětem pochodu smrti z koncentračního tábora Osvětim. V na neoznačeném a neznámém místě na hřbitově jsou pochováni dva sovětší vojáci a  ... (více)

Hauer kaplička

Hauer kaplička

Kapličku nechal postavit obyvatel osady Jedlovec (Tannzapfen) pan Hauer, na cestě mezi Jedlovcem a Zlotým Stokem. Kaple je zasluhou občanského sdružení Společný prostor opravena a vede k ní Sudetská cesta. Jedná se o mystickou cestu založené na symbolice křížové cesty. 

Lom Kukačka a zaniklá hospoda Gucke

Lom Kukačka a zaniklá hospoda Gucke "Na vyhlídce"

bývalý vápencový lom, v mapách označovaný „Na Vyhlídce“; těžily se zde kalcitické a dolomitické mramory (včetně polohy bílého dolomitu) a byly využívány jednak jako lomový kámen pro stavby, jednak pro vápennou pec, která produkovala v 1. pol. 19. stol. vápno pro přípravu malty a jako hnojivo. Na poměrně malé ploše je sledován výskyt pozoruhodné garnitury rostlinných druhů, z nichž mnohé patří ... (více)

Muzeum izolace, internace a integrace

Muzeum izolace, internace a integrace

Odchodem  posledních řádových sester , v roce 2002 se zrodil záměr vytvořit v obci muzeum.  A zaznamenat tak bohatou a pohnutou minulost obce Bílá Voda. Ideová myšlenka i reálná vizáž muzea je výsledkem roční anabáze a práce, po archívech a ženských řeholích od Jiřetína pod Jedlovou až po Prešov, Marka Dušáka a Mirka Kociána. Termín otevření muzea byl shodou okolností stanoven na 7. 9. 2012, což ... (více)

Piaristické gymnázium a klášter

Piaristické gymnázium a klášter

Příchod piaristů do Bílé Vody je nerozlučně spojen s Jakubem Arnoštem von Liechtenstein-Kastelkorn. Ten se shlédl v kroměřížské piaristické koleji založené Karlem II. Liechtenstein-Kastelkornem. K tomuto kroku ho vedlo několik důvodů. Jednak snaha oslabit vliv protestantismu v okolních obcích, hlavně v nedalekém Reichensteinu (Zlotý Stok, dnešní Polsko), kde byla silná protestanská komunita. ... (více)

Sochy v parku

Sochy v parku

V centrální části obce se nacházejí 4 zajímavé sochy. Dvě jsou umístěny v nice domů č.p 60 je to socha sv. Floriána a v nice domu č.p. 5 se jedná o madonu s dítětem. Autoři ani stáří soch nejsou známí, byť se dá předpokládat, že pochází z druhé poloviny 18.stol. Socha sv. Floriána Samostatně stojící asi 3,5 m vysoká pískovcová skulptura. Půdorysně kř ... (více)

Šafářová skála

Šafářová skála

přírodní zajímavost: mrazový srub, též skála s vyhlídkou. Po zelené turistické značce.

Vyhlídka císaře Josefa II

Vyhlídka císaře Josefa II

Místo kde měl Josef II. po odstoupení území Prusku pronést památnou větu: "Zahrádku si vzali a plot mi nechali" 

Výroba hostií

Výroba hostií

Unita spol. s r.o. byla založena dne 1.4.1992 v Praze. Zakládajícími společníky byla Česká katolická charita, Arcibiskupství pražské a olomoucké, Biskupství českobudějovické, královéhradecké, litoměřické a brněnské. V roce 1993 se stala jediným společníkem Česká katolická charita (dnešní Charita Česká republika). Od roku 2000 dodnes je jediným společníkem Diec ... (více)

Zámek - Psychiatrická léčebna

Zámek - Psychiatrická léčebna

Zámek  získal v rámci svého dědictví získal  Jakub   Arnošt   hrabě z Lichtenštejn-Kastelkornu  jako nedostavěné rytířské sídlo. Postupem času měnil jednotlivé majitele. Jeho nynější podobu, tedy mimo zásahy reálného socialismu, mu přestavbou vtiskla Marianna Oranžská, které po rozvodu se svým chotěm, synem pruského císaře, koupila panství Bílá Voda, aby mohla dojíždět za svými dětmi do nedalekéh ... (více)

Zaniklá osada Rosenkranc - Růženec

Zaniklá osada Rosenkranc - Růženec

Poprvé je zmiňována roku 1638 a byla založena zřejmě nedlouho předtím poblíž krčmy nacházející se na cestě směrem na Kladsko. Název má zřejmě souvislost s používáním této cesty při poutích ke kladskému mariánskému obrazu. Osada měla roku 1836 11 domů a 63 obyvatel, roku 1900 12 domů a 47 obyvatel, roku 1930 8 domů a 31 obyvatel. Po roce 1945 zanikla.  ... (více)

Zaniklá usedlost Karlshof - Karlov

Zaniklá usedlost Karlshof - Karlov

Dnes známý pod názvem Karlovy Dvory. Spolu s tzv. Polními domky(zanikly v šedesátých létech)  vytvářeli zvláštní kolorit obce.