Zámek - Psychiatrická léčebna

Zámek - Psychiatrická léčebna

Zámek  získal v rámci svého dědictví získal  Jakub   Arnošt   hrabě z Lichtenštejn-Kastelkornu  jako nedostavěné rytířské sídlo. Postupem času měnil jednotlivé majitele. Jeho nynější podobu, tedy mimo zásahy reálného socialismu, mu přestavbou vtiskla Marianna Oranžská, které po rozvodu se svým chotěm, synem pruského císaře, koupila panství Bílá Voda, aby mohla dojíždět za svými dětmi do nedalekého Kamience Zabkowickeho, jelikož měla zákaz pobytu na území Pruska delší jak 24 hodin.  Další majitelé  viz. Historie za zmínku stojí Max Weiss (obchodník s realitami s Vratislavi) a jeho žena, kteří zámek koupili v obavě před nastupujícím nacismem v Německu.  Nakonec po záboru příhraničí byli donuceni za nevýhodných podmínek panství prodat a posléze v Praze spáchali sebevraždu. Jejich dceři, která v té době emigrovala do Palestiny český stát podvakrát tyto majetky nevydal.  Po válce zde byly na přechodnou dobu ubytovány řecké děti a od roku 1954 je zde Psychiatrická léčebna.  V areálu je, zachovám segment z rozsáhlého zámeckého parku, který od roku 2011 prochází  rozsáhlou rekonstrukci.

Fotografie
Zámek - Psychiatrická léčebna
Zámek - Psychiatrická léčebna
Zámek - Psychiatrická léčebna
Zámek - Psychiatrická léčebna
Zámek - Psychiatrická léčebna
Zámek - Psychiatrická léčebna
Zámek - Psychiatrická léčebna
Zámek - Psychiatrická léčebna