Muzeum izolace, internace a integrace

Muzeum izolace, internace a integrace

Odchodem  posledních řádových sester , v roce 2002 se zrodil záměr vytvořit v obci muzeum.  A zaznamenat tak bohatou a pohnutou minulost obce Bílá Voda. Ideová myšlenka i reálná vizáž muzea je výsledkem roční anabáze a práce, po archívech a ženských řeholích od Jiřetína pod Jedlovou až po Prešov, Marka Dušáka a Mirka Kociána. Termín otevření muzea byl shodou okolností stanoven na 7. 9. 2012, což je den narození rektora piaristického gymnázia vyznaného hudebního skladatele a teoretika Antonína Jana Nepomuka Brossmanna. Muzeum vzniklo pod záštitou arcibiskupa pražského, kardinála Mons. Th.Lic. Dominika Duky, OP.

Muzeum je rozděleno na dvě části a to samotná historie Bílé Vody a internace řeholních sester od roku 1950

Fotografie
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace
Muzeum izolace, internace a integrace