Výroba hostií

Unita spol. s r.o. byla založena dne 1.4.1992 v Praze. Zakládajícími společníky byla Česká katolická charita, Arcibiskupství pražské a olomoucké, Biskupství českobudějovické, královéhradecké, litoměřické a brněnské. V roce 1993 se stala jediným společníkem Česká katolická charita (dnešní Charita Česká republika). Od roku 2000 dodnes je jediným společníkem Diecézní charita ostravsko-opavská.

Historie pečení hostií

Ještě těsně po II. světové válce se pekly hostie na mnoha místech v ČR (některé větší farnosti si pekly hostie pro svoji potřebu ještě nedávno). V padesátých letech tehdejší režim všechny "podnikatelské" aktivity týkající se církve násilně soustředil pod Českou katolickou (komunistickou) charitu a hostie začaly péct sestry dominikánky v Charitním domově v Broumově na severovýchodě Čech.

V roce 1980 se začalo uvažovat o stavbě nové hostiárny v Bílé Vodě a v roce 1984 byla tato stavba dokončena a zkolaudována. Stavbu řídily sestry kongregace Dcer křesťanské lásky - modré Vincentky, které výrobu hostií převzaly od dominikánek. Modré vincentky pracovaly na hostiárně od 1.4.1985 do září roku 1994. Od r.1994 do r.2001 zde pracovaly sestry premonstrátky. Všechny byly Slovenky a v létě roku 2001 (30.8.2001 odjížděla poslední část komunity) se vrátily domů na Slovensko.