Interesujące miejsca w Bílé Vodě

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Obecny wygląd kościoła pielgrzymkowego Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jest wynikiem barokowej przebudowy mniejszego kościoła, zbudowanego w latach 1602-1604 przez barona Krzysztofa z Maltic. Plany związane z przebudową opracował śląski architekt Felix Antoni Hammerschmidt. Uroczysta konsekracja kościoła miała miejsce 14 września 1777 roku, a dokonał jej wrocławski biskup Filip Gotthard Sch ... (více)

Cmentar zabytek kultury

Cmentar zabytek kultury

W 2000 roku cmentarz został uznany za zabytek kultury. Cmentarz jest miejscem ostatniego spoczynku około siedmiuset zakonnic. Znajduje się tam grób mistrza Ludwika hrabiego d'Ambla, wspólny grób ofiar marszu śmierci z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W nieoznaczonym i nieznanym miejscu na cmentarzu pochowano dwóch żołnierzy radzieckich i członka jednostek SS.

Kamieniołom Kukačka oraz opuszczona gospoda Guke

Kamieniołom Kukačka oraz opuszczona gospoda Guke "Na vyhlídce"

Dawny kamieniołom wapienia, na mapach oznaczony nazwą "Na Vyhlídce"; wydobywano tutaj marmury kalcytyczne i dolomitowe (w tym pokłady białego dolomitu), które były wykorzystywane zarówno jako kamień budowlany, jak również do pieców wapiennych, które w pierwszej połowie XIX wieku produkowały wapno do przygotowania zaprawy oraz były używane jako nawóz. Na stosunkowo niewielkim obsz ... (více)

Figury w parku

Figury w parku

W centralnej części miejscowości znajdują się 4 interesujące figury. Dwie są umieszczone w niszach domów. W domu nr 60 znajduje się figura św. Floriana, natomiast w niszy domu nr 5 figura przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem. Autorzy i wiek figur nie są znani, chociaż można przypuszczać, że pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Figura św. Floriana. Samodzielnie stojąca rzeźba z piaskowca o ... (více)

Kapliczka Hauera

Kapliczka Hauera

Kapliczka, którą zbudował mieszkaniec Jedlovca (Tannzapen) o nazwisku Hauer, na drodze między Jedlovcem i Złotym Stokiem,    Kaplica dzięki stowarzyszeniu obywatelskiemu Společný prostor została wyremontowana i prowadzi do niej Droga Sudecka.  Chodzi o mistyczną drogę wzorującą się na symbolice drogi krzyżowej. 

Miejsce widokowe Józefa II

Miejsce widokowe Józefa II

Miejsce, w którym Józef II po oddaniu Prus, miał wypowiedzieć słynne zdanie: "Ogród sobie zabrali, a płot mi zostawili"

Muzeum izolacji, internowania i integracji

Muzeum izolacji, internowania i integracji

Kiedy odeszły ostatnie siostry zakonne, w 2002 roku zrodził się pomysł powstania w miejscowości muzeum, mającego na celu utrwalenie bogatej i skomplikowanej przeszłości miejscowości Bílá Voda. Pomysł i realny wygląd muzeum jest wynikiem rocznej trudnej pracy Marka Dušáka i Mirka Kociána, polegającej na przeszukiwaniu archiwów i wizytach w żeńskich klasztorach zakonnych od Jiřetína pod Jedlovou aż  ... (více)

Opuszczona osada Rosenkranc - Růženec

Opuszczona osada Rosenkranc - Růženec

Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1638 roku i prawdopodobnie powstała niedługo wcześniej w pobliżu karczmy znajdującej się przy drodze w kierunku Kłodzka. Nazwa osady ma z pewnością związek z wykorzystywaniem tej drogi w czasie pielgrzymek do kłodzkiego obrazu Maryi. Osada miała 11 domów i 63 mieszkańców w 1836 roku, w 1900 roku 12 domów i 47 mieszkańców, w 1930 roku 8 domów i 31 mie ... (více)

Pałac - szpital psychiatryczny

Pałac - szpital psychiatryczny

Pałac nabył jako część swojego dziedzictwa Jakub Arnošt hrabia Liechtenstein-Kastelkorn jako niedokończoną siedzibę rycerską. Z biegiem czasu zmieniał poszczególnych właścicieli. Jego obecną formę, oprócz ingerencji realnego socjalizmu, nadała mu Marianna Orańska, która po rozwodzie ze swoim mężem, synem cesarza pruskiego, kupiła majątek w Bilej Vodzie, aby mogła dojeżdż ... (více)

Pijarzy i kolegium pijarów

Pijarzy i kolegium pijarów

Przybycie pijarów do Bílej Vody jest nierozerwalnie związane z Jakubem Arnoštem von Liechtenstein-Kastelkorn. Zafascynował się on pijarskim kolegium w Kroměříži ufundowanym przez Karla II. Liechtensteinen-Kastelkorna. Do podjęcia takiej decyzji skłoniło go kilka powodów. Starał się osłabić wpływ protestantyzmu w okolicznych miejscowościach, przede wszystkim w niedalekim Reichen ... (více)

Pieczenie komunikantów

Pieczenie komunikantów

Unita spol. s r.o. została założona w dniu 1.04.1992 r. w Pradze. Obecnie jedynym współudziałowcem jest Caritas Diecezji Ostrawsko – Opawskiej a siedziba spółki znajduje się w Bílé Vodě u Javorníka w Republice Czeskiej. Unita zajmuje się produkcją komunikantów i wafli. Historia pieczenia komunikantów Jeszcze po drugiej wojnie światowej pieczono komunikanty i hostie w wiel ... (více)