Figury w parku

Figury w parku

W centralnej części miejscowości znajdują się 4 interesujące figury. Dwie są umieszczone w niszach domów. W domu nr 60 znajduje się figura św. Floriana, natomiast w niszy domu nr 5 figura przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem. Autorzy i wiek figur nie są znani, chociaż można przypuszczać, że pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku.

Figura św. Floriana. Samodzielnie stojąca rzeźba z piaskowca o wysokości ok. 3,5 m. Postument na planie krzyża składa się z masywnego cokołu (część jest dzisiaj pod poziomem terenu) oraz trzonu, który po obu stronach posiada podłużne, wolutowe, ozdobione ornamentami skrzydła. W przedniej części znajduje się relief herbu rodu Salm-Neuburgów wraz z dwoma hełmami z klejnotami. Na tylnej stronie trzonu znajduje się relief rozdzielonego kartusza, w górnej części z dwoma łososiami, w dolnej z winogronami, nad kartuszem umieszczona jest uskrzydlona główka. Na wyprofilowanym gzymsie znajduje się niski plint, na którym stoi w kontrapoście prawej nogi rzeźba świętego w tradycyjnym wykonaniu w antycznej zbroi, chorągiew trzyma w lewej, a dzban w prawej ręce, którym gasi płonący dom. Na przedniej stronie cokołu został umieszczony napis pisany kapitałą i kursywą wraz z chronogramem: HIC stat perqVeM/, kolejne linijki tekstu są pod terenem, według wpisu w karcie ewidencyjnej z 1966 roku ciąg dalszy napisu brzmi: OPPIDI HIC COLAE IVIT AB IGNE STANT. Na tylnej stronie również napis pisany kapitałą i kursywą wraz z chronogramem: StathIC....... kolejne linijki tekstu pod terenem. Według rewizji z 1971 roku została pod napisem na przedniej stronie cokołu umieszczona data 1766 rok.

Figura św. Jana Nepomucena. Samodzielnie stojąca rzeźba z piaskowca o wysokości ok. 4 m. Postument na planie krzyża składa się z masywnego cokołu, profilowanie przechodzące w trzon, który po stronach posiada podłużne wolutowe, ozdobione frędzlami skrzydła. W przedniej części znajduje się relief zgrupowanego herbu rodu Salm-Neuburgów: dwa łososie i dwa gryfy ze zdobyczami. Na wyprofilowanym gzymsie znajduje się niski plint, na którym stoi w kontrapoście lewej nogi rzeźba świętego w tradycyjnym wykonaniu, z krzyżem na ramieniu prawej ręki, z biretem w lewej ręce przy boku. Nad głową znajduje się aureola z gwiazdami. Wokół figury został umieszczony żelazny, ozdobny płot o wysokości ok. 1 metra.

Zdiecia
Figury w parku
Figury w parku
Figury w parku
Figury w parku